Sprawdź czy dostaniesz raka gdy masz dach z eternitu?

Czy wiesz, że płyta eternitowa zawiera 10 – 13 % czystego azbestu chryzotylowego? Jest to wyrób azbestowo-cementowy co oznacza, że zalicza się do tzw azbestu twardego.

A włókna azbestowe są zabezpieczone cementem. Niestety im dłużej ten wyrób znajduje się na dachu, tym większe ryzyko uszkodzenia płyty, a tym samym uwolnienia śmiertelnych włókien, które mogą spowodować różne choroby układu oddechowego takie jak RAK PŁUC, MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ, AZBESTOZA. Jeżeli Twój dach jest w dobrym stanie, to jest być może dobry moment na jego zmianę, zanim śmiertelne włókna zostaną uwolnione do środowiska.

Jeżeli uważasz, że ta informacja może być przydatna dla kogoś z Twoich znajomych UDOSTĘPNIJ JĄ.