Certyfikat EIKA – dla firm zajmujących się azbestem. 299zł

Certyfikat EIKA – dla firm zajmujących się azbestem.

Dzięki certyfikacji EIKA firmy mogą wykazać, że spełniają wymogi dla prac z azbestem w sposób odpowiedzialny w stosunku do ludzi i środowiska.

Firmy, które są certyfikowane EIKA spełniają już wymogi podstawowe..

W ostatnim dziesięcioleciu działanie w sposób odpowiedzialny stało się koniecznością dla coraz większej liczby firm na całym świecie. Konsumenci tego oczekują, rządy zaczynają tego wymagać. Stosując odpowiedzialne procesy przyczyniacie się do dobrobytu środowiska i przyszłych pokoleń.

Jak można certyfikować firmę:

  • Krok 1: Zgłosić swoją firmę do certyfikacji na email: eurinks@gmail.com.
  • Krok 2: Prześlij nam dokumenty, które posiadasz do prac z azbestem.
  • Krok 3: Weryfikacja przesłanych dokumentów.
  • Krok 4: Ewentualna poprawa dokumentacji po weryfikacji.
  • Krok 5: Otrzymanie certyfikatu.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę dzwonić  794 940 192 lub pisać eurinks@gmail.com

Koszt certyfikacji 299zł/brutto

 

Kurs do usuwania azbestu – na Polskę 249zł

Kurs do usuwania azbestu – stacjonarny lub internetowy.

Continue reading